Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Cervera

Codi
250729
Comarca
Segarra
Població
9.393
Superfície
55,19
Densitat
170,2
Altitud
548

Superfície (km²)

Municipi
55,19
Comarca
_
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
170,2
Comarca
_
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
4.794
Comarca
_
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
4.599
Comarca
_
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
9.393
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
1.509
Comarca
_
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
6.282
Comarca
_
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
1.289
Comarca
_
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
313
Comarca
_
Catalunya
256.427

Població

Municipi
9.393
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
781
Comarca
_
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
3.316
Comarca
_
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
586
Comarca
_
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
111
Comarca
_
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
4.794
Comarca
_
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
728
Comarca
_
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
2.966
Comarca
_
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
703
Comarca
_
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
202
Comarca
_
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
4.599
Comarca
_
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
6.316
Comarca
_
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
860
Comarca
_
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
2.217
Comarca
_
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
9.393
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
7.305
Comarca
_
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
2.088
Comarca
_
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
9.393
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
3.643
Comarca
_
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
1.151
Comarca
_
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
4.794
Comarca
_
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
3.662
Comarca
_
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
937
Comarca
_
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
4.599
Comarca
_
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
175
Comarca
_
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
132
Comarca
_
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
307
Comarca
_
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
9.328
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
-345
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
8.983
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
96,3
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
1.745
Comarca
_
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
90,8
Comarca
_
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
41
Comarca
_
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
42
Comarca
_
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
83
Comarca
_
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
34
Comarca
_
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
34
Comarca
_
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
68
Comarca
_
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
16
Comarca
_
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
737
Comarca
_
Catalunya
686.810

Llars amb dues persones

Municipi
1.070
Comarca
_
Catalunya
933.679

Llars amb tres persones

Municipi
788
Comarca
_
Catalunya
631.635

Llars amb quatre persones i més

Municipi
965
Comarca
_
Catalunya
692.821

Llars

Municipi
3.560
Comarca
_
Catalunya
2.944.944

Llars d'una persona

Municipi
737
Comarca
_
Catalunya
686.810

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
163
Comarca
_
Catalunya
100.637

Llars de parelles sense fills

Municipi
779
Comarca
_
Catalunya
725.737

Llars de parelles amb fills

Municipi
1.541
Comarca
_
Catalunya
1.059.975

Llars monoparentals

Municipi
336
Comarca
_
Catalunya
308.995

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
62.789

Llars

Municipi
3.560
Comarca
_
Catalunya
2.944.944

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-4
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
108
Comarca
_
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
33
Comarca
_
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
99
Comarca
_
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
108
Comarca
_
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
-81
Comarca
_
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-0,94
Comarca
_
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-0,69
Comarca
_
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-0,26
Comarca
_
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
8.723
Comarca
_
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
7.108
Comarca
_
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
7.372
Comarca
_
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
5.904
Comarca
_
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
472
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
9.195
Comarca
_
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
16
Comarca
_
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
22
Comarca
_
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
34
Comarca
_
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
80
Comarca
_
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
19,4
Comarca
_
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
36,2
Comarca
_
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,2
Comarca
_
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
23,2
Comarca
_
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
5.921
Comarca
_
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
65,4
Comarca
_
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
5.960
Comarca
_
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
53,2
Comarca
_
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
5.881
Comarca
_
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
69
Comarca
_
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
65
Comarca
_
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
5.907
Comarca
_
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
4.053
Comarca
_
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
513
Comarca
_
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
4.566
Comarca
_
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
3.120
Comarca
_
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
7.689
Comarca
_
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
2.305
Comarca
5.965
Catalunya
1.863.925

Dones

Municipi
1.790
Comarca
4.400
Catalunya
1.661.180

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
4.090
Comarca
10.365
Catalunya
3.525.105

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
4.330
Comarca
10.880
Catalunya
3.704.715

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
295
Catalunya
10.340

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.105
Comarca
6.070
Catalunya
462.060

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
90
Comarca
230
Catalunya
154.890

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.150
Comarca
2.690
Catalunya
2.425.965

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.390
Comarca
9.285
Catalunya
3.053.255

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
460
Catalunya
21.200

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
70
Comarca
145
Catalunya
36.880

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
75
Comarca
185
Catalunya
69.845

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
450
Comarca
1.040
Catalunya
432.730

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
650
Comarca
1.825
Catalunya
560.655

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
710
Comarca
1.420
Catalunya
553.115

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.025
Comarca
1.765
Catalunya
730.745

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
650
Comarca
1.990
Catalunya
739.210

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.115
Catalunya
1.030.185

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.390
Comarca
9.285
Catalunya
3.053.255

Comptes de cotització

Municipi
292
Comarca
680
Catalunya
246.953

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
2.134
Comarca
_
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
914,97
Comarca
_
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
895
Comarca
_
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
975
Comarca
_
Catalunya
783.019

Total

Municipi
1.870
Comarca
_
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
26,3
Comarca
_
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
83,8
Comarca
_
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
25,5
Comarca
_
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
227
Comarca
_
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
26,6
Comarca
_
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
389,2
Comarca
_
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
181,7
Comarca
_
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
207,5
Comarca
_
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
389,2
Comarca
_
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
3.468
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
1.201
Comarca
_
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
4.669
Comarca
_
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
74,3
Comarca
_
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
2.436
Comarca
_
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
744
Comarca
_
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
291
Comarca
_
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
3.468
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
21,5
Comarca
_
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
144
Comarca
_
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
306
Comarca
_
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
1.293
Comarca
_
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
864
Comarca
_
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
810
Comarca
_
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
51
Comarca
_
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
3.468
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
85
Comarca
_
Catalunya
100

PIB (milions d'euros)

Municipi
202,4
Comarca
_
Catalunya
225.055,5

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
22,1
Comarca
_
Catalunya
29,1

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
75,9
Comarca
_
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
3,2
Comarca
_
Catalunya
2.477,6

VAB indústria

Municipi
69,9
Comarca
_
Catalunya
40.776,9

VAB construcció

Municipi
11,4
Comarca
_
Catalunya
10.855,5

VAB serveis

Municipi
102,3
Comarca
_
Catalunya
153.704,6

VAB

Municipi
186,9
Comarca
_
Catalunya
207.814,6

RFDB (milers d'euros)

Municipi
129.812
Comarca
_
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
14,2
Comarca
_
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
80,7
Comarca
_
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
7.019
Comarca
_
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
43.194
Comarca
_
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
447
Comarca
_
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
22.795
Comarca
_
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
6.533
Comarca
_
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.344
Comarca
_
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.344
Comarca
_
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
2.670
Comarca
_
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
316
Comarca
_
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
145
Comarca
_
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
120
Comarca
_
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
81
Comarca
_
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
3.344
Comarca
_
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
176
Comarca
_
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
12
Comarca
_
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
10.764
Comarca
_
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
95
Comarca
_
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
5.132
Comarca
_
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
636
Comarca
_
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
1.153
Comarca
_
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
318
Comarca
_
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
7.239
Comarca
_
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,2
Comarca
_
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
65,5
Comarca
_
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
25
Comarca
_
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
14.960,89
Comarca
_
Catalunya
3.823.878,74